Meer Meldingen Verkrachting bij Politie Maar Minder Aangiftes!

2022 feb

Bedroevend nieuws deze week. De afgelopen vijf jaar fors meer meldingen van verkrachting bij de politie terwijl het aantal aangiftes ver achterblijft.
Slechts 25 procent van alle meldingen leidt daadwerkelijk tot een aangifte.

Mogelijke redenen hiervoor zijn dat veel slachtoffers van seksueel misbruik ontmoedigd worden door het informatieve gesprek, wat eerst gevoerd wordt, hun contact met de politie, de schokkende zaken die rechercheurs soms kunnen zeggen, en de (non-verbale) houding van rechercheurs helpen hierbij helaas niet. Er valt hier nog veel te winnen.

Vanuit mijn werk als traumabehandelaar zit ik soms tenenkrommend
te luisteren naar wat slachtoffers van seksueel misbruik en hun ouders vertellen over hun ervaringen. Ik begrijp heel goed dat de politie kampt met capaciteitstekort, de werkdruk hoog is en mogelijk de focus bij hun opleiding niet a priori bij slachtofferhulp ligt.

Maar dit kan en mag geen excuus zijn om kwetsbare kinderen/ jongeren, hun ouders en volwassenen die een ongewenste- grensoverschrijdende seksuele ervaring hebben meegemaakt, niet de bescherming en/of adequate behandeling te bieden die nodig en passend is.

Daarom zou ik (mede namens mijn trauma-collega’s) hierbij de politie hulp willen aanbieden, vanuit onze traumabehandeling expertise, middels een zg ‘tailor-made’ training. Een training die hulp biedt
om slachtoffers van seksueel misbruik en hun familie zich gehoord te laten voelen en en de collega’s bij de politie meer handvatten
aan te reiken om meer in verbinding te kunnen komen en blijven bij gesprekken met deze slachtoffers van seksueel misbruik.

Lijkt me een win-win plan en bovendien zeer goed uit te voeren!

Voor meer heldere achtergrondinformatie, hulp en ondersteuning bij seksueel geweld en slachtofferhulp:

www.centrumseksueelgeweld.nl
professionele hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt

www.slachtofferhulp.nl
contact met de politie over aangifte doen bij seksuele misdrijven